مقاله طراحي و بررسي قدرت نرم افزار CCTA در تشخيص نوع ناهنجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: طراحي و بررسي قدرت نرم افزار CCTA در تشخيص نوع ناهنجاري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت
مقاله نرم افزار
مقاله ناهنجاري
مقاله تشخيص نوع ناهنجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي طباطبايي رزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باتوجه به فراواني ناهنجاريها و اهميت تشخيص انها و مشکلات فعلي تشخيص انها، مخصوصا صرف وقت زياد جهت اناليز سفالومتري و براي پاسخ به اين سوال که ايا نرم افزار طراحي شده (CCTA-ShV3: Computerized Cephalometry Tracer & Analyser Sheibani Version3) نسبت به روش استاندارد فعلي قادر به تشخيص مال اکلوژن مي باشد، اين تحقيق بر روي راديوگرافيهاي سفالومتري بيماران مبتلا به ناهنجاريهاي Cl lll, Cl ll, Cl l در سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقيق به روش کار آزمايي باليني از نوع تشخيصي انجام گرفت. بعد از طراحي نرم افزار CCTA و تريسينگهاي مستمر تعداد ۱۲۰ نمونه بدست آورديم که شامل ۴۰ عدد ناهنجاريCl l ،۴۰  عدد ناهنجاري Cl ll و ۴۰ عدد ناهنجاري Cl lll بود. براي هر عکس يک کد گذاشته شد و همه اطلاعات مربوط به هر نمونه در فرم اطلاعاتي شماره ۱ ثبت گرديد. کاربر بدون اطلاع از محل لندمارکهاي قبلي که به روش دستي تريس شده بود شروع به گذاشتن لندمارکها کرد و بوسيله نرم افزار CCTA مجددا کلاس انها تعيين شد و در فرم شماره ۲ ثبت شد. تشخيص نرم افزار نسبت به تشخيص قطعي، حساسيت و اختصاصيت و به ويژه ارزش پيش بيني مثبت و منفي positive and negative predictive value محاسبه شد.
يافته ها: تعداد ۱۲۰ نمونه بدست آمد، بطوريکه به تعداد ۴۰ عدد Cl l، ۴۰ عددCl ll ،  40عدد Cl lll داشتيم. پس از مقايسه کامل روش دستي و نرم افزاري، براي هر ۳ گروه حساسيت (sensitivity)، اختصاصيت(specificity) ، ارزش پيش بيني مثبتppv ، ارزش پيش بيني منفي NPV و کارايي کلي نرم افزار %۱۰۰ محاسبه شد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به دقت و تلاش زيادي که براي ساخت اين نرم افزار داشتيم و همچنين تعداد نمونه هاي گرفته شده در اين تحقيق، جامع بودن ان و همچنين حساسيت و اختصاصيت ۱۰۰% نرم افزار، نرم افزار CCTA جايگزين بسيار خوبي، بلکه بهتر بجاي روش دستي است!