مقاله طراحي و تبيين راهبردهاي بازاريابي بر اساس جذابيت بازار و موقعيت رقابتي در صنعت مواد غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: طراحي و تبيين راهبردهاي بازاريابي بر اساس جذابيت بازار و موقعيت رقابتي در صنعت مواد غذايي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي بازاريابي
مقاله موقعيت رقابتي
مقاله اهداف بازاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: غريب نواز نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقيت هر سازمان در گرو شناخت کامل محيط دروني و بيروني بازار و تدوين راهبردهاي بازاريابي متناسب با محيط است. از اين رو در تحقيق حاضر محيط بيروني که شامل جذابيت بازار و محيط دروني که شامل موقعيت رقابتي مي شود، مورد بررسي قرار گرفته است. جذابيت بازار از بازارهاي پر جاذبه تا کم جاذبه در تغيير است که در اين تحقيق، بازارهايي که جذابيت بالايي دارند، بررسي شده اند. به علاوه، موقعيت رقابتي از قوي تا ضعيف مي تواند در تغيير باشد که کليه موقعيت هاي رقابتي شرکت ها و راهبردهاي بازاريابي مرتبط به هر موقعيت رقابتي در اين بررسي، مورد پژوهش قرار گرفته است. فهم راهبردهاي بازاريابي در هر موقعيت رقابتي و در بازارهاي جذاب، جزء اهداف تحقيق بوده است. پرسشنامه اي حاوي سوالات باز و بسته پاسخ بين ۱۵۱ شرکت فعال در سه صنعت لبنيات، مواد پروتئيني و نوشيدني ها که از زير بخش هاي صنايع غذايي هستند، توزيع شد. فرض اصلي تحقيق اين بوده است که کسب و کارها با قوي تر شدن موقعيت رقابتي، تمايل دارند از راهبردهاي تهاجمي تري در بخش بازاريابي استفاده کنند و با کاهش موقعيت رقابتي، کسب و کارها از راهبردهاي تدافعي و کاهشي استفاده خواهند کرد. نتايج تحقيق حاکي از آن است که با قوي تر شدن موقعيت رقابتي، شرکت ها ابتدا بر راهبردهاي تدافعي و حفظ موقعيت تمرکز مي کنند و استفاده از راهبردهاي تهاجمي را در الويت دوم قرار مي دهند.