مقاله طراحي و تبيين مدل پايداري برنامه هاي بهبود فرآيند بر اساس عوامل تقويت کننده پايداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: طراحي و تبيين مدل پايداري برنامه هاي بهبود فرآيند بر اساس عوامل تقويت کننده پايداري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند عمليات
مقاله بهبود فرآيند
مقاله پايداري
مقاله عوامل تقويت کننده پايداري
مقاله بهبود مستمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي اشلقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: متقي هايده
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعيون رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پاسخ به تقاضاهاي روز افزون، ناشي از افزايش جو رقابتي در بازارهاي ملي و بين المللي، سازمان ها در تمام دنيا با استفاده از روش هاي بهبود مي کوشند توليد کالا يا خدمات خود را ارتقا دهند. بر اين اساس برنامه ها و اقدامات بهبود فرآيند، در حوزه بهبود مستمر، مهم ترين ابزار مديريت براي توسعه عملکرد عمليات و در نهايت حرکت به سمت تعالي سازماني است. اقدامات، برنامه ها و تکنيک هاي بهبود فرآيند، از همان روزهاي ابتدايي اجرا، اثرات مثبت فوق العاده و بارزي بر عملکرد و نتايج فرآيندها از خود نشان مي دهند، ولي در مراحل بعدي و طي مدت کوتاهي به علت عدم پايداري يا به اصطلاح برگشت فرآيندهاي بهبود يافته، دوباره افت مي کنند.
هدف اصلي اين مقاله معرفي و رتبه بندي عوامل پايداري فرآيندهاي بهبود يافته در فرآيندهاي ساخت و توليد در سازمان هاي ايران، در قالب ارايه مدل پايداري است.
براي دستيابي به هدف تحقيق ابتدا عوامل موثر بر پايداري اقدامات بهبود فرآيند به شيوه مطالعات کتابخانه اي از تئوري ها استخراج و سپس عوامل پايداري با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره از قضاوت خبرگان تعيين گرديده و در نهايت تحليل خوشه اي بر روي داده هاي به دست آمده از مطالعه موردي بر روي شرکت هاي برتر ايران، عوامل اصلي مدل پايداري را آشکار کرده است.
نتايج تحقيق مبين آن است که؛ موفقيت و پايداري برنامه هاي بهبود فرآيند، مانند استفاده از تکنولوژي جديد، نصب ماشين آلات و تجهيزات نو، تغييرات در دستورالعمل ها و روش هاي اجراي فرآيند در شرکت هاي مورد مطالعه، نتيجه حضور عوامل پايداري شامل تعهد و حمايت مديريت سطح عالي از بهبود، استانداردسازي فرآيندها، سيستم رسمي براي ثبت و حل مشکلات فرآيند، تماشا يا کنترل ديداري فرآيند، ارزيابي عملکرد و پاداش و درک روشن از لزوم بهبود بوده است.