مقاله طراحي و تعيين اعتبار الايزاي غيرمستقيم براي تشخيص بروسلوزيس در انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: طراحي و تعيين اعتبار الايزاي غيرمستقيم براي تشخيص بروسلوزيس در انسان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله الايزاي غيرمستقيم
مقاله ليپوپلي ساكاريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروسلوز در ايران به صورت آندميك بوده و شناسايي آنتي باديهاي بروسلايي روش مناسبي براي تشخيص بيماري مي باشد. هدف اين مطالعه طراحي و تعيين اعتبار الايزاي غيرمستقيم براي تشخيص بروسلوز انساني در مقايسه با ساير روشهاي سرولوژيكي معمول است.
روش كار: براي تهيه ليپوپلي ساكاريد (LPS) از بروسلا آبورتوس S99 استفاده شد. LPS با روش فنل داغ همراه با هضم آنزيمي استخراج شد. ميكروپليت هاي الايزا با LPS كوت شدند. براي الايزاي غيرمستقيم از آنتي بادي كونژوگه منوكلونال IgG1 anti human استفاده شد.
يافته ها: حدآستانه (cutoff) برابر با %۱۷٫۹۲-۲۱٫۶۳ مثبت بودن (P%) با استفاده از نمونه هاي سرمي منفي تعيين گرديد. اختصاصيت الايزاي غيرمستقيم طراحي شده %۹۵٫۵ محاسبه شد. حساسيت آن %۱۰۰، ارزش اخباري مثبت %۹۳٫۳۳، ارزش اخباري منفي %۱۰۰ و همخواني نتايج %۹۶٫۹۸ به دست آمد.
نتيجه گيري: الايزاي غيرمستقيم طراحي شده، روشي حساس، اختصاصي، سريع و آسان براي تشخيص بروسلوز انساني مي باشد.