مقاله طراحي و توسعه يك روش تلفيقي تناظريابي ناحيه اي و عارضه مبناي جديد براي توجيه نسبي در فتوگرامتري برد كوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: طراحي و توسعه يك روش تلفيقي تناظريابي ناحيه اي و عارضه مبناي جديد براي توجيه نسبي در فتوگرامتري برد كوتاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعوجاج هندسي و الگوهاي تكراري
مقاله پارالاكس هاي شديد
مقاله جا افتادگي عوارض
مقاله تناظريابي اتوماتيك
مقاله فتوگرامتري برد كوتاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيانژاد سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوساز مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مجردي برات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته روش هاي تناظريابي اتوماتيك مختلفي در فتوگرامتري هوايي پيشنهاد شده اند كه عموما در اين امر موفق بوده اند. اين روش ها در مواجهه با تصاوير همگراي فتوگرامتري برد كوتاه به دليل وجود مشكلاتي از قبيل پارالاكس هاي بزرگ، عوارض پنهان و اعوجاج هاي هندسي و الگوهاي تكراري چندان كارا نيستند. از اين رو، در اين تحقيق روش تناظريابي تركيبي ناحيه اي و عارضه مبناي جديدي براي غلبه بر بخشي از مشكلات فتوگرامتري برد كوتاه با تاكيد بر به كارگيري اطلاعات طيفي تصاوير رنگي و بدون نياز به دانش اوليه از ميزان پوشش و ترتيب قرار گيري تصاوير پيشنهاد شده است. روش مذكور بر روي داده هاي واقعي اخذ شده از زواياي با همگرايي مختلف به كار برده شد. نتايج حاصله نشان دهنده توانايي روش پيشنهادي در انجام تناظريابي تصاوير با همگرايي ۴۰ الي ۶۰ درجه با صحتي در حدود دو پيكسل است.