مقاله طراحي و روايي سنجي آزمون بسندگي زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: طراحي و روايي سنجي آزمون بسندگي زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون سازي
مقاله بسندگي
مقاله زبان فارسي
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنسولي هزاره بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه دوره هاي آموزش فارسي به غيرفارسي زبانان و تدوين کتاب هاي مختلف آموزشي مرتبط در اين زمينه، تحولي فرهنگي است که با وجود آثار مثبت آن کاستي هايي را نيز به همراه دارد. مهمترين اين نقص ها گستره آزمون سازي زبان و به ويژه نبود آزمون بسندگي زبان فارسي است. اين مقاله به تعريف و اهميت آزمون سازي زبان و ارتباط آن با دوره هاي آموزش زبان فارسي پرداخته است. در اين پژوهش ضمن ساخت يک نمونه آزمون بسندگي زبان فارسي با تاکيد بر آزمون هاي شنيدن، خواندن و دستور، روايي و پايايي آزمون سنجيده شد. براي روايي سنجي آزمون، از فرآيندي دو مرحله اي، شامل تحليل داده هاي بازنگري سه دانشجوي خارجي دوره دکتراي زبان و ادبيات فارسي و بهره گيري از نظريه بحث در سنجش روايي بهره گرفته شد. پايايي آزمون نيز به شيوه آلفاکرونباخ محاسبه شد. نويسنده همچنين به دليل ابعاد مهم و تاثيرگذار آزمون در قلمرو سياسي و فرهنگي کشور، به توليد و روايي سنجي آزمون ملي بسندگي زبان فارسي توجه کرده است.