مقاله طراحي و ساخت تكيه گاه بازوي ارگونوميك قابل تنظيم براي كاربراي كامپيوتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت تكيه گاه بازوي ارگونوميك قابل تنظيم براي كاربراي كامپيوتر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكيه گاهي صندلي
مقاله طراحي
مقاله پوسچر
مقاله مطالعه مداخله اي
مقاله ارگونومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدشريف
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلالات اسكلتي- عضلاني دست و بازو در ميان كاربران صفحه كليدوموس بسيار شايع است كه يكي از دلايل مهم آن عدم برخورداري از تكيه گاه مناسب دست و بازو است. طراحي، ساخت و ارزيابي تكيه گاه بازوي ارگونوميك خود تنظيم، براي كاربران صفحه كليدوموس، به منظور پيشگيري از پوسچرهاي غلط دست و بازو، در انجام وظايف تايپ و كار باموس است.
روش بررسي: در اين مطالعه، مدل جديدي از تكيه گاه هاي ارگونوميكي است كه خاصيت ديناميكي و خود تنظيمي داشت، طراحي، و پس از نصب بر روي صندليهاي معمولي، با استفاده از يك نمونه ۲۷ نفري از كاربران در هنگام كار با صفحه كليد و موس نسبت به تكيه گاههاي رايج مورد مقايسه قرار گرفت. اطلاعات لازم از پوسچر دست، ساعد و بازوي كاربران در استفاده از دو تكيه گاه، به روش مشاهده مستقيم و ارزيابي هاي ذهني، جمع آوري و با آزمون هاي آماري مقايسه شد.
يافته ها: استفاده از تكيه گاه جديد بجاي مدلهاي معمولي، پوسچرهاي غلط دست و بازو را بشدت كاهش داد، كه آ‍زمون آماري (z-test) اين مقدار بهبودي را معني دار نشان مي دهد (P<0.001). علاوه بر اين، تكيه گاه جديد در اغلب جنبه هاي ارگونوميكي مورد ارزيابي، براي كاربران رضايتبخش بنظر رسيد.
نتيجه گيري: تكيه گاه جديد، بعلت ويژگيهاي مثبت ديناميكي و ارگونوميكي، مي تواند جايگزين خوبي براي تكيه گاههاي موجود بر روي صندليها و حتي مدلهاي ارگونوميك خارجي قابل اتصال به ميز باشد با اين تفاوت كه بر خلاف آنها در ديگر وظايف كار بر تداخلي ايجاد نمي كند.