مقاله طراحي و ساخت ناقل مناسب براي توليد آنتي باديهاي فلورسنت نوتركيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۷۹ تا ۴۸۹ منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت ناقل مناسب براي توليد آنتي باديهاي فلورسنت نوتركيب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بادي نوترکيب
مقاله GFP
مقاله آنتي بادي فلورسنت نوترکيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي يزدي علي اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنتي باديهاي نوتركيب مولكولهاي جديدي هستند كه به وسيله روشهاي مهندسي ژنتيك و به اشكال مختلف ساخته مي شوند. با توجه به اينكه اين آنتي باديها امروزه استفاده هاي زيادي در تشخيص آنتي ژنهاي مختلف دارند، هدف از انجام اين تحقيق دستكاري ژنتيکي يك وکتور فاژميد با توانايي بيان آنتي باديهاي نوترکيب بوده است، به گونه اي كه بتوان با قرار دادن ژن EGFP در آن، اين دسته از آنتي باديها را به آساني به شکل آنتي بادي نوتركيب فلورسنت توليد نمود. بدين منظور، با انجام دستکاريهاي لازم، ژن EGFP تکثير و در وکتور بيان كننده آنتي بادي كلون گرديد. وكتور نوتركيب به دست آمده به سلول باكتري E. coli سويه HB2151 منتقل شد و فعاليت وكتور نوتركيب با مشاهده سلولهاي حاوي آن توسط ميكروسكوپ فلورسنت و انجام آزمون ELISA مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه ژن فوق با موفقيت در داخل وكتور قرار گرفته و وكتور جديد توانايي توليد آنتي باديهاي فلورسنت نوتركيب را دارا مي باشد. آنتي باديهاي فلورسنت نوتركيب توليد شده در قسمت سيتوپلاسم باكتري قرار داشته و علاوه بر فلورسنت بودن، توانايي شناسايي آنتي ژن را دارند.