مقاله طراحي و ساخت کنترل کننده فازي- عصبي تطبيقي موتور DC مغناطيس دائم با وجود بار نامتعادل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت کنترل کننده فازي- عصبي تطبيقي موتور DC مغناطيس دائم با وجود بار نامتعادل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل کننده فازي-عصبي
مقاله بار نامتعادل
مقاله کنترل تطبيقي
مقاله ماشين DC مغناطيس دائم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل کننده هاي فازي در دو دهه اخير به صورت موفقيت آميزي در کنترل سيستم هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. در اين مقاله روشي جديد براي کنترل موتور DC مغناطيس دائم متصل به بار نامتعادل ارايه مي شود. عدم تعادل بار باعث ارتعاشات ماشين، نوساني شدن توان، ايجاد خستگي در محورماشين و استهلاک تجهيزات مي شود. در اين مقاله از کنترل کننده فازي-عصبي براي کنترل بار نامتعادل استفاده مي شود. به علت طبيعت غير خطي بار و ماشين، در سرعت هاي مختلف نوسانات ماشين متفاوت است، لذا به منظور تطبيقي بودن کنترل کننده با ماشين با استفاده از يک شبکه عصبي مصنوعي ضرايب ورودي-خروجي کنترل کننده فازي در هر سرعت به هنگام مي شوند. ضرايب بهينه در هر سرعت با استفاده از جستجوي مستقيم بدست آمده و با اين ضرايب شبکه عصبي مصنوعي به روش لوونبرگ-مارکواردت آموزش مي بيند. نتايج عملي بدست آمده از سيستم ساخته شده حکايت از کارايي روش ارايه شده دارد.