مقاله طراحي و ساخت BCG نوتركيب حاوي ژن سيتوزين دآميناز به منظور ارتقا كارايي BCG اينتراوزيكال در درمان سرطان مثانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت BCG نوتركيب حاوي ژن سيتوزين دآميناز به منظور ارتقا كارايي BCG اينتراوزيكال در درمان سرطان مثانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله BCG
مقاله سرطان مثانه
مقاله ايمونوتراپي
مقاله ژن درماني
مقاله الكتروپوريشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض برازنده آيدا
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موثق حسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: سرطان مثانه دومين سرطان شايع دستگاه ادراري- تناسلي در جهان است. ايمونوتراپي با BCG درمان انتخابي اين سرطان مي باشد. روش ديگر، ژن درماني سرطان مثانه با سيستم (Cytosine Deaminase/5-Fluorocytosine) CD/5-FC است. هدف از ساخت شاتل وكتور مايكوباكتريال، انتقال ژن سيتوزين دآميناز (CD) به BCG با روش الكتروپوريشن بود تا با تبديل ۵-FC به ۵-Fluorouracil (5-FU) توسط آنزيم CD، سلول هاي توموري بيشتري نابود شوند.
روش بررسي: قطعات ژني شاتل وكتور مايكوباكتريال شامل، پروموتر hsp60، توالي سيگنال آلفا آنتي ژن و ژن CD مخمر (Saccharomyces cerevisiae) پس از تكثير با PCR و هضم آنزيمي و با استفاده از فناوري هاي كلونينگ در پلاسميد pBTGGT و pVN2 به ترتيب كلون و ساب كلون شدند. پلاسميد نهايي با روش الكتروپوريشن به داخل BCG هدايت گرديد و وجود آن در BCG بررسي شد.
يافته ها: نتايج تعيين توالي وكتور نهايي صحت آن را تاييد و وكتور pHARA نامگذاري شد. سلول هايي كه pHARA را دريافت كردند پس از ۱۷ روز روي محيط ميدل بروك ۷ H10 حاوي غلظت نهايي ۲۰ mg/ml كانامايسين، كلني تشكيل دادند.
نتيجه گيري: BCG نوتركيب فوق علاوه بر فراخواني موضعي سيستم ايمني، با تبديل داروي ۵-FC به ۵-FU توسط آنزيم CD، مي تواند سلول هاي توموري بيشتري را نابود نمايد.