مقاله طراحي و پياده سازي بانک فيلتر منطبق موازي در رادارهاي فشرده سازي پالس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: طراحي و پياده سازي بانک فيلتر منطبق موازي در رادارهاي فشرده سازي پالس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشرده سازي پالس راداري
مقاله فيلتر منطبق
مقاله شيفت فازي
مقاله تلفات عدم تطبيق
مقاله كدهاي باينري فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کيوان شکوه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، استفاده از بانک فيلتر منطبق موازي بر مبناي کدهاي باينري فازي براي غلبه بر شيفت فازي در رادارهاي ثابتي که از تکنيک فشرده سازي پالس بهره مي برند پيشنهاد شده است. تلفات عدم تطبيق ناشي از شيفت داپلر هدف با استفاده از فيلترهاي موازي زوج يا فرد کاهش مي يابد. با افزايش تعداد فيلترها در بازه سرعت هدف و نزديک شدن فرکانس هاي مرکزي فيلترها به يکديگر، همپوشاني فيلترها افزايش يافته و در نتيجه، تلف در خروجي کاهش مي يابد. تضعيف در خروجي فيلتر منطبق گيرنده به خاطر سرعت اهداف هوايي، با استفاده از نرم افزار MATLAB تحليل شده و راه حلي براي محاسبه حداقل تعداد فيلتر مورد نياز که حداقل تلفات SNR را تامين کند، پيشنهاد شده است. در انتها دو روش براي پياده سازي فيلترهاي موازي با FPGA در گيرنده راداري اهداف هوايي ارايه شده است که با هم مقايسه شده اند.