مقاله طراحي يک سامانه بازشناسي براي رده بندي سيگنال هاي قلب بر اساس تبديل موجک و شبکه هاي عصبي احتمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: طراحي يک سامانه بازشناسي براي رده بندي سيگنال هاي قلب بر اساس تبديل موجک و شبکه هاي عصبي احتمالي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروکارديوگرام
مقاله تبديل موجک
مقاله شبکه هاي عصبي احتمالي
مقاله هيستوگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذن ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله طراحي يک ابزار تشخيص ECG هوشمند است که از پيچيدگي محاسباتي بسيار پايين برخوردار باشد. براي اين منظور يک سيستم طبقه بندي کننده الکتروکارديوگرام بر اساس تبديل موجک گسسته و شبکه هاي عصبي احتمالي ارايه شده است. در اين مقاله يک ايده نوين ارايه مي گردد که علاوه بر استفاده از خصوصيات آماري سيگنال و استفاده از روش هاي ريخت شناسي، از انجام تحليل موجک روي هيستوگرام سيگنال (روش تخمين چگالي) نيز بهره مي برد که سبب افزايش درصد بازشناسي درست مي شود. در ابتدا سيگنال هاي ضربان قلب و تخمين چگالي ناشي از اين سيگنال ها را با استفاده از تبديل موجک گسسته به زير گروه هاي مختلف تجزيه مي کنيم. با استفاده از خصوصيات آماري استخراج شده از اين زيرگروه ها و شکل اصلي الکتروکارديوگرام، يک بردار مشخصه براي هر الکتروکارديوگرام ايجاد مي کنيم. سپس بر اساس خصوصيات متمايزکننده در بردارهاي مشخصه، سيگنال هاي قلبي را با يک شبکه عصبي احتمالي رده بندي مي کنيم. نتايج آزمايشي بر روي ۵ گروه از سيگنال هاي الکتروکارديوگرام از پايگاه داده ها در MIT-BIH arrhythmia کارايي بسيار بالا از روش غيرتهاجمي پيشنهاد شده را اثبات مي کند که در مقايسه با شبکه هاي عصبي چندلايه متداول، آموزش سريع تر و احتمال صحت بالاتر و حجم محاسبات بسيار پايين تر را دارا مي باشد.