مقاله طراحي يک سامانه توصيه گر ترکيبي دوره هاي آموزشي بر اساس روش استدلال مبتني بر نمونه و منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: طراحي يک سامانه توصيه گر ترکيبي دوره هاي آموزشي بر اساس روش استدلال مبتني بر نمونه و منطق فازي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي آموزشي
مقاله سيستم هاي توصيه گر
مقاله استدلال مبتني بر نمونه
مقاله منطق فازي
مقاله دانش بنيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ليايي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي منش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: در اين پژوهش، ابتدا دو مورد از چالش هاي پيش روي شرکت هاي کوچک و متوسط در نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد و مساله انتخاب دوره هاي آموزشي و مهارتي مناسب تشريح مي شود. سپس در جهت شناسايي نيازهاي آموزشي شرکت ها و برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مناسب، سيستمي براي پيشنهاد دوره هاي آموزشي با استفاده از روش استدلال مبتني بر نمونه و منطق فازي ارایه مي شود. استدلال مبتني بر نمونه، براي حل مسایل جديد از مسایل مشابه حل شده پيشين استفاده مي کند. پايگاه دانش اين متدولوژي که در آن تجربيات و دانش اندوخته قبلي به صورت نمونه  ها ذخيره مي شود، کمک مي کند تا دانش متخصصان در سيستم پيشنهادي جمع آوري و حفظ شود. استفاده از اين سيستم در برنامه ريزي آموزشي شرکت ها، گامي نوين در جهت همسوسازي فعاليت هاي آموزشي و مديريت دانش است و با هدف افزايش عملکرد و تعالي در سازمان ها انجام مي شود. از طرف ديگر در بازنمايي و بازيابي نمونه ها (مقياس شباهت) از منطق فازي استفاده شده است تا در مديريت ابهام و عدم قطعيتي که در اطلاعات جمع آوري شده از شرکت هاي کوچک و متوسط وجود دارد به سيستم کمک کرده و کارايي آن را افزايش دهد. در مدل کردن حوزه هاي عملکردي، چارچوب بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) به کار رفته است و همچنين به منظور کاهش زمان به ثبات رسيدن عملکرد سيستم، با استفاده از يک آستانه شباهت و يک روش ابتکاري براي تکميل فرايند پيشنهاد(SMART)  که بر اساس عملکرد ذهن خبره عمل مي کند، خلا ارایه توصيه هاي مرتبط پوشش داده مي شود. در پايان، مدل طراحي شده با روش هاي مرسوم حوزه استدلال مبتني بر نمونه، ارزيابي شده و نتايج ارزيابي گزارش شده است.