مقاله طراحي يک سامانه خبره جهت مشخص ساختن پارامترهاي لازم در ساخت يک شبکه روزنه اي به کمک اطلاعات موجود آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: طراحي يک سامانه خبره جهت مشخص ساختن پارامترهاي لازم در ساخت يک شبکه روزنه اي به کمک اطلاعات موجود آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان سيال در محيط متخلخل
مقاله شبيه سازي به کمک شبکه روزنه اي
مقاله سامانه خبره
مقاله هوش مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري بوذرجمهري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: پيشوايي سيدمحمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف در اين پژوهش، طراحي يک سامانه خبره اي است که با توجه به اطلاعات موجود آزمايشگاهي که به نسبت به سادگي قابل اندازه گيري هستند، بتواند پارامترهاي مورد نياز در ساخت يک مدل از محيط متخلخل سنگي به کمک شبکه روزنه اي را به کاربر پيشنهاد كند. اندازه گيري آزمايشگاهي اين پارامترها بسيار هزينه بر و وقت گير و حتي در پاره اي از موردها غير ممکن است. ولي افراد متخصص به صورت تجربي مي توانند با توجه به شرايط موجود يک مقدار اوليه مناسب را براي اين پارامترها ارايه دهند. در اين پژوهش سعي شده است که اين تخصص در قالب يک سامانه خبره/کارشناس جهت استفاده افراد غير متخصص ارايه شود. سامانه هاي خبره نرم افزارهايي هستند که با جمع آوري، پردازش و تحليل داده ها و جستجو در يک بستر دانش، قادر به نتيجه گيري و حل مساله در موردهايي هستند که به طور معمول بر اساس دانش و تخصص يک فرد خبره آن رشته تخصصي خاص قابل حل هستند.