مقاله طراحي يک سيستم خبره براي تشخيص و پيشنهاد در مورد شيوه درمان سرطان خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: طراحي يک سيستم خبره براي تشخيص و پيشنهاد در مورد شيوه درمان سرطان خون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم خبره سرطان خون
مقاله تشخيص بيماري
مقاله شيوه درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي اشلقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محسن طاهري سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيستم هاي خبره با هدف در دسترس قرار دادن مهارت هاي افراد متخصص، براي افراد غير متخصص طراحي شده اند. اين برنامه ها الگوي تفکر و شيوه عملکرد انسان را شبيه سازي مي کنند و باعث نزديکي عملکرد سيستم هاي خبره با عملکرد انسان يا فرد خبره مي شوند. تاکنون سيستم هاي خبره گوناگون در زمينه علوم پزشکي ارايه شده و از اين حيث يکي از علوم پيشتاز مي باشد. سرعت عمل همواره در تشخيص و درمان بيماري سرطان خون و در بهبود حال بيماران بسيار موثر مي باشد، اما گاهي دسترسي به پزشکان متخصص براي بيماران وجود ندارد و از اين رو طراحي سيستمي با دانش پزشک متخصص که تشخيص و راه درمان مناسب را به بيماران ارايه نمايد، شرايط درمان به موقع بيماران را فراهم مي کند.
روش بررسي: در اين مقاله يک سيستم خبره براي تشخيص سرطان خون با استفاده از پوسته VP-Expert ارايه؛ و در آن دانش لازم براي تشخيص و پيشنهاد درمان به صورت قواعد در پايگاه دانش سيستم ذخيره شده است.
يافته ها: در صورت عدم حضور خبرگان با استفاده از نرم افزارهاي هوشمند مي توان تاحد نسبتا قابل اعتمادي به تشخيص و ارايه شيوه درمان پرداخت.
نتيجه گيري: استفاده از سيستم هاي هوشمند و نيمه هوشمندي چون سيستم هاي خبره مي تواند به صورت تصميم يار در اختيار استفاده کنندگان قرار گيرد. هر چند در حال حاضر به هيچ وجه نمي تواند جايگزين خبرگان شود.