مقاله طراحي يک سيستم کنترل فرآيند توليد براي زنجيره تامين چندمرحله اي و تک محصولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: طراحي يک سيستم کنترل فرآيند توليد براي زنجيره تامين چندمرحله اي و تک محصولي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل فرآيند توليد
مقاله کانبان
مقاله Just-In-Time
مقاله زنجيره تامين
مقاله مدل عدد صحيح مختلط غيرخطي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تحسيري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سيستم هاي کنترل فرآيند توليد که بر اساس اصول JIT طراحي مي شوند، فرض بر اين است که کالاهاي توليد شده در هر يک از مراحل توليد، به ميزاني و در زماني براي مرحله بعدي ارسال گردد، که بلافاصله پس از رسيدن به مراکز کاري، وارد عمليات توليد شود. بدين لحاظ، هيچ گونه انبار موجودي يا صف انتظار پاي کار، قبل از مراکز کاري تشکيل نمي شود. اين روش به کمک متد اجرايي کانبان طي سال هاي متمادي در بسياري از صنايع، مورد استفاده قرارگرفته و منشا توفيقاتي در کنترل عمليات توليدي و به تبع آن کاهش هزينه مراحل توليد شده است. با اين حال، در بسياري از شرايط توليدي که امکان سرمايه گذاري هاي اضافي براي نگهداري پيوسته نرخ توليد مراکز کاري در سطح مقدار برنامه ريزي شده اوليه وجود ندارد، چنانچه اندازه محموله ارسالي بيش از ظرفيت توليدي مرکز بعدي براي هر بار راه اندازي باشد، تشکيل انبار موجودي پاي کار، عملا اجتناب ناپذير است. تحقيق حاضر، با طراحي يک سيستم کنترل فرآيند توليد تحت فضاي JIT که داراي انبارهاي توقف محصولات نيمه ساخته بين مراحل متوالي توليد مي باشد، انباشت محصولاتي را که بنا به دلايل مختلف، افزون بر ظرفيت هر يک از مراکز کاري در هر بار راه اندازي به آن مرکز ارسال شوند در پاي کار مجاز دانسته است. اين سيستم علاوه بر گسترش دامنه به کارگيري اصول JIT براي برنامه ريزي و کنترل فرآيند هاي توليدي در سيستم هايي که تحت شرايط واقعي عملا امکان اعمال پيوسته موازنه زمان و اندازه توليد بين مراحل مختلف را ندارند، در حقيقت امکان تمرکز هزينه هاي پنهان در سيستم هاي موجود کانبان و اعمال کنترل بر آن ها را فراهم مي نمايد. در اين مقاله، ابتدا، رفتار هزينه موجودي پاي کار در انبارهاي قبل از مراکز کاري در يک زنجيره چندمرحله اي و تک محصولي مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح مختلط غيرخطي، مدل هزينه انباشت مجاز با ساير اجزاي هزينه در کل زنجيره، به صورت يکپارچه ارايه شده است. مدل نهايي هزينه در کل زنجيره، يک مدل NP-hard بوده و براي حل آن از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است. به منظور ارزيابي ميزان کارآيي سيستم طراحي شده، در يک زنجيره تامين چندمرحله اي و تک محصولي، از يک شبيه سازي عددي در مطالعه مقايسه اي عملکرد هزينه اي آن با سيستم موجود کانبان بر مبناي تحقيق Sarker & Wang (2004) استفاده شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد که کاربرد سيستم طراحي شده در اين مقاله، سطح موجودي و هزينه در کل زنجيره را نسبت به سيستم موجود کانبان، مورد استفاده در تحقيق Sarker & Wang (2004)، به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.