مقاله طراحي يک مدل جهت اندازه گيري رضايت مشتريان و اجراي آن در صنعت لاستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: طراحي يک مدل جهت اندازه گيري رضايت مشتريان و اجراي آن در صنعت لاستيک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مشتري
مقاله عدد رضايت مشتريان
مقاله گسترش عملكرد كيفيت
مقاله صنعت لاستيك
مقاله مميزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زري باف مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: روشني برآب فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كيفيت عبارت است از ميزان برآورده ساختن عملكردهاي مورد انتظار مشتري ازمحصول يا خدمت. وقتي مي توان اظهار داشت كه كيفيت محصول يا خدمات به طور موثري بهبود يافته است كه مشتري، رضايت بيشتري نسبت به محصول يا خدمت مورد نظر داشته باشد.
حال به منظور آنكه بتوان ميزان رضايت مشتريان را سنجيده و بر اساس نتايج به دست آمده، تصميم گيري هاي مناسب و به موقعي را انجام داد. در اين تحقيق پس از معرفي و بررسي مدل هاي ارزيابي مانند جوايز كيفي، مدلي براي اندازه گيري رضايت مشتريان بصورت كلي ارايه مي شود تا صنايع مختلف با استفاده از اين الگو بتوانند ميزان رضايت مشتريان خود در رابطه با محصول / خدمت مورد نظر مورد سنجش قرار دهند كه اين مدل در صنعت لاستيك مورد اجرا قرار گرفته و نتايج در اين پژوهش آورده شده است.
در ادامه براي آنكه اطميناني جهت افزايش سنجه رضايت مشتريان (CSI)، وجود داشته باشد، بر پايه روشAHP ، مدلي ارايه مي شود تا مديريت رضايت مشتريان را (CSM) نيز مورد مميزي قرار گيرد.
در اين تحقيق، سعي شد تا بر اساس هدف اصلي تحقيق (افزايش كيفيت محصولات ايراني) و با بررسي مدل هاي مختلف ارزيابي و همچنين محدوديت ها و شرايطي كه در كشورمان وجود دارد، مدلي براي اندازه گيري رضايت مشتريان ارايه شود.
از آنجايي كه شاخص هاي تعيين شده در مدل تحقيق شامل نيازهاي فني، نيازهاي اقتصادي زيست محيطي، نيازهاي کيفيتي و نيازهاي زيبايي و ظاهري مي باشد؛ با توجه به اين شاخص ها سنجه رضايت مشتري از لاستيک هاي داخلي عدد ۱۳/۴ و براي لاستيک هاي خارجي عدد ۸۸/۳ به دست آمد که اين شاخص ها براي فعاليت هاي آينده در صنعت لاستيک جهت جلب رضايت مشتري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.