مقاله طراحي يک کنترل کننده غيرخطي مقاوم جديد بر اساس کنترل پيشبين براي پروسه هاي صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: طراحي يک کنترل کننده غيرخطي مقاوم جديد بر اساس کنترل پيشبين براي پروسه هاي صنعتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل پيشبين توسعه يافته
مقاله کنترل کننده مدلغزشي جديد
مقاله کنترل ساختار متغير
مقاله پروسه هاي صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي راد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از يک کنترل کننده مد لغزشي جديد بر مبناي کنترل پيشبين براي کنترل يک سيستم مرتبه اول تاخيردار که تقريبا مدل خوبي براي اکثر پروسه هاي صنعتي مي باشد، استفاده شده است. در اين روش از کنترل پيشبين توسعه يافته براي بهينه کردن سطح لغزش و ضريب تابع سوييچينگ مورد استفاده در کنترل مد لغزشي در هر لحظه استفاده شده است. براي رفع chattering در اينجا از يک تابع هموار جديد در تابع سوييچينگ استفاده کرديم. نتايج شبيه سازي ها کارايي و مقاوم بودن بالاي آن را نشان مي دهد.