مقاله طراحي پارک طبيعي با استفاده از شاخص هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي (مطالعه موردي: کوه سياه«برده ره ش» بوکان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: طراحي پارک طبيعي با استفاده از شاخص هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي (مطالعه موردي: کوه سياه«برده ره ش» بوکان)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله پارک هاي طبيعي
مقاله مناطق تفرج
مقاله مناطق غير قابل تفرج
مقاله منطقه کوه سياه بوکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده دلير كريم
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي هيمن
جناب آقای / سرکار خانم: قاجري نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي هيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه پارک طبيعي کوه سياه است که در اطراف شهرستان بوکان واقع گرديده و وسعت آن بالغ بر ۵۲ هکتار و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ متر در نوسان است. شيب عمومي کوه سياه از ۱۲ درصد به بالا مي باشد. در اين تحقيق ابتدا مناطق برنامه ريزي براي تفريح و مناطق غير قابل برنامه ريزي مشخص گرديد. سپس براي مناطق قابل برنامه ريزي براي تفريح با توجه به جاده هاي اصلي و فرعي موجود، تيپ هاي درختي و در مواردي با دخالت نظر طراح واحدهاي ارزيابي انتخاب شده است. فاکتورهايي به عنوان عوامل ارزيابي واحدها تعيين گرديدند و براي هر يک از عوامل فوق مدل مربوط به آن با توجه به شرايط رويشگاهي مشخص و ارایه گرديد. تشريح هر واحد جداگانه انجام و با تشکيل جدول مربوطه، نمرهاي کمي و کيفي براي آن منظور و با جمع بندي نمرات مربوطه، توان هر يک از واحدهاي تعيين و در پايان با وصل نمودن واحدهاي مربوط به طبقات، نقشه طبقه بندي توان تفريحي تهيه شده است.