مقاله طراحي پايدارسازسيستم قدرت بر اساس تئوري كنترل لغزشي براي سيستم قدرت چند ماشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: طراحي پايدارسازسيستم قدرت بر اساس تئوري كنترل لغزشي براي سيستم قدرت چند ماشينه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايدارساز سيستم قدرت (PSS)
مقاله سيستم قدرت چند ماشينه
مقاله كنترل حالت لغزشي (SMC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي امين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي جديد بر اساس تئوري كنترل لغزشي براي طراحي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) ارايه مي شود. هدف اين كنترل كننده افزايش پايداري و بهبود پاسخ ديناميكي يک سيستم قدرت چند ماشينه مي باشد. به منظور طراحي کنترل کننده لغزشي، ابتدا مدل غيرخطي سيستم به شکل نرمال تبديل مي شود که باعث تسهيل در طراحي کنترل کننده غير خطي براي آن مي شود و پس از آن کنترل کننده لغزشي پيشنهادي ارايه خواهد شد. نتايج شبيه سازي هاي انجام شده نشان مي دهد که اين کنترل کننده در برابر ايجاد تغيير در پارامترهاي سيستم و نيز ايجاد اغتشاش در سيستم مقاوم مي باشد. همچنين براي نشان دادن كارآيي بهتر روش پيشنهادي، نتايج روش كنترل لغزشي با روش طراحي كلاسيك (جبرانساز پس فاز – پيش فاز) مورد مقايسه قرار گرفته است. هدف اصلي از به كارگيري اين روش بهبود رفتار كنترل كننده به منظور دستيابي به زمان نشست كوتاه تر و ميزان فراجهش كمتر در پاسخ ديناميكي سيستم مي باشد.