مقاله طراحي پايدار بر مبناي اقليم گرم و مرطوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: طراحي پايدار بر مبناي اقليم گرم و مرطوب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي پايدار
مقاله معماري
مقاله منطقه آسايش
مقاله اقليم گرم و مرطوب
مقاله انتقال حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه هر منطقه جغرافيايي شرايط آب و هوايي مخصوص به خود را دارد، لذا اغلب طراحان ساختمان تصور مي کنند با شناخت اقليم يک منطقه جغرافيايي مي توان براي ساير نقاط مشابه همان طراحي ها را بکار برد. در اين تحقيق سعي شده تشابهات و تناقضات آب و هوايي يک اقليم در دو منطقه جغرافيايي متفاوت را مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج نشان داد عليرغم اينکه دو شهر بندرعباس از ايران و شهر بلم از برزيل اقليمي يکسان دارند (گرم و مرطوب)، با اين وجود طراحي ساختمان در اين شهرها کاملا متفاوت بوده است و هر کدام نيازمندي هاي ساکنين آنها را با توجه به شرايط آب و هوايي تامين مي کند. در بندرعباس در ماه هاي آذر، دي، بهمن روزها هوا در منطقه آسايش و شب ها خنك، اسفند روز و شب در منطقه آسايش، در فروردين و آبان روزها گرم و شب منطقه آسايش و در ساير ماه ها روز و شب گرم است.