مقاله طراحي چارچوب يک GDSS جهت انتخاب شاخصهاي سنجش و مديريت سرمايه هاي دانسته اي در يک شرکت خودروساز ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: طراحي چارچوب يک GDSS جهت انتخاب شاخصهاي سنجش و مديريت سرمايه هاي دانسته اي در يک شرکت خودروساز ايراني
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه هاي دانسته اي
مقاله Fuzzy-AHP
مقاله معيارهاي انتخاب شاخصهاي سنجش سرمايه هاي دانسته اي
مقاله سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقر علي
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بديع كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: لوكس كارو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت روزافزون سرمايه هاي دانسته و ضرورت ارزيابي آنها جهت مديريت بهتر اين منابع در راستاي ايجاد مزيت رقابتي پايدار، يکي از وظيفه هاي مهم مديريت در يک سازمان (اعم از توليدي و خدماتي)، تعيين شاخصهايي است که وضعيت موجودي و به کارگيري اين داراييها را به گونه اي کارامد واثربخش نشان دهد. در اين راستا، تعيين معيارهايي براي انتخاب شاخصهاي سنجش، ضروري به نظر مي رسد. از سوي ديگر به منظور افزايش دقت و کاهش پيچيدگي و ابهام ناشي از تازگي موضوع در سطح جهاني و به ويژه در ايران، در اين مقاله، روش فرايند تحليل سلسله مراتبي با رويکرد فازي جهت تصميم گيري در مورد رتبه بندي شاخصها مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور خلاصه اين GDSS پيشنهادي، ۳ مرحله از فرايند انتخاب شاخصهاي ارزيابي سرمايه هاي دانسته اي را پشتيباني مي کند. در اين مقاله در مرحله اول جهت توسعه مدل ضرايب اهميت معيار ها، از دانش برخي از مديران صنعت خودرو بهره گرفته شد. سپس در مرحله دوم به کمک روش AHP فازي، رتبه بندي شاخصهاي سنجش سرمايه هاي دانسته اي در صنعت خودرو انجام مي شود و در نهايت با به کارگيري قواعدي، در مورد به کارگيري سرمايه هاي دانسته اي تصميم گيري مي شود.