مقاله طراحي کنترل كننده سوييچينگ فيدبك خروجي ديناميكي ∞H2/H با سرپرست فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: طراحي کنترل كننده سوييچينگ فيدبك خروجي ديناميكي ∞H2/H با سرپرست فازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله سرپرست فازي
مقاله سيستم هاي كليدزني
مقاله كنترل ∞H2/H
مقاله نامساوي هاي ماتريسي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي بهشتي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منش امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، طراحي كنترل کننده كليدزني H2/H بررسي شده كه به حداقل حد روي عملكردهاي H2 و H منجر مي گردد. سرپرست فازي تركيب دو كنترل کننده را مديريت كرده و به ساختاري منجر مي گردد كه از مزاياي هر دو كنترل کننده بهره گرفته است. ساختار پيشنهادي، عملكرد خوب، هم در حالت گذرا (H2) و هم در حالت ماندگار (H) را تضمين مي نمايد و از روش نامساوي هاي ماتريسي خطي قابل حل است. با استفاده ازتوابع لياپانوف چندگانه پايداري اثبات شده و عليرغم تغيير ساختار، سيستم پايدار مطلق باقي مي ماند. طرح هوشمند پيشنهادي به دليل استفاده از كنترل کننده هاي مجزا و حذف قيد تابع لياپانوف مشترك، از محافظه کاري و پيچيدگي کمتري در مقايسه با روش هاي متداول H2/H مبتني بر تابع لياپانوف مشترك برخوردار است. نتايج حاصل از روش هاي متداول كنترل H2/H نيز به سادگي از روش پيشنهادي قابل محاسبه است.