مقاله طراحي کنترل کننده مقاوم براي سيستم هاي چند متغيره آشفته تکين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: طراحي کنترل کننده مقاوم براي سيستم هاي چند متغيره آشفته تکين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري مقاوم
مقاله خطاي مدل سازي
مقاله سيستم هاي آشفته تکين
مقاله سيستم هاي چند متغيره
مقاله کنترل مقاوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم مقدم مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کنترل مقاوم سيستم هاي چند متغيره آشفته تکين بررسي مي گردد. در حالت کلي براي بررسي کنترل مقاوم يک سيستم، دو حالت خطاي مدل سازي جمعي و ضربي در نظر گرفته مي شود که در اين مقاله تنها حالت خطاي مدل سازي جمعي در نظر گرفته شده است و بر اساس کران بالاي خطاي مدل سازي و معيار نايکوئيست و بهبود عملکرد سيستم رابطه اي جهت تعيين کنترل کننده مقاوم بدست مي آيد. براي سيستم هاي آشفته تکين، سيستم را به دو زير سيستم تند و کند تجزيه کرده و کنترل کننده مقاوم را بر اساس سيستم کاهش يافته طراحي مي کنيم. نحوه بدست آوردن کران جديد براي پايدارسازي سيستم و بهبود عملکرد در جهت کاهش حساسيت و انتشار نويز در اين مقاله ارايه شده است.