مقاله طراحي VCOبراي استفاده در استاندارد IEEE802.11a با استفاده از تكنولوژي TSMC 0.18 µm که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: طراحي VCOبراي استفاده در استاندارد IEEE802.11a با استفاده از تكنولوژي TSMC 0.18 µm
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترانزيستور CMOS؛ نويز فاز – نوسان ساز كنترل شده با ولتاژ
مقاله استاندارد IEEE802.11a

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دقيقي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط نيكو عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نوسان ساز كنترل شده با ولتاژ (VCO) با توپولوژي مکمل به كار گرفته شده تا يك نوسان ساز با توان مصرفي كم، نويز فاز قابل قبول و دامنه مناسب ولتاژ خروجي طراحي شود. اين نوسان ساز داراي فركانس مركزي ۵٫۴ GHz بوده و بازه تنظيم آن، كه با تكنولوژي TSMC 0.18 µm براي استفاده در استاندارد IEEE802.11a طراحي شده است، از فركانس ۴٫۶۸ GHz تا ۶٫۱۲ GHz مي باشد. بهترين مقدار نويزفاز در فركانس ۴٫۶۹ GHz برابر -۱۱۸٫۷ dBc/Hz در فاصله ۱MHz از كارير مي باشد. ولتاژ تغذيه مدار نوسان ساز برابر ۱٫۵ V و توان مصرفي هسته نوسان ساز برابر با ۳٫۳mW مي باشد. سلف استفاده شده در مدار مجتمع به صورت سلف مارپيچ متقارن است. مشخصات طراحي فوق الزامات استاندارد IEEE802.11a را فراهم مي نمايد.