سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قنادی – کارشناسی ارشد مخابرات شرکت رستافن ارتباط
علی بنایی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با است فاده از مفهوم موجبرهای برجسته، یک مبدل موجبر به میکرواستریپ برای استفاده در یک تقویت کننده کم نویز باند Ka در فرکانس مرکزی ۲۸GHz طراحی و ساخته شده است . برای رسیدن به افتبازگشتی حداقل ۱۵dB در پهنای باند ۱GHz از ساختار سه پله ای بر اساس مبدل ربع طول موجی استفاده شده است . تغییر ارتفاع و ضخامت پله ها، امپدانس مشخصه هر پله را مشخص می کند . ابعاد بدست آمده مقادیر مناسبی برای بهینه سازی های بعدی می باشد . نتایج اندازه گیری شیوه طراحی و نتایج بدست آمده را تایید می کند .