سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا شهیدی – دانشکده مکنیک – دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهنمند –
فرید کیمرام –

چکیده:

استفاده از چاقوهای جراحی اولتراسونیک به دلیل مزایای متعدد این سیستم ها به سرعت رو به گسترش است. در این تحقیق، طراحی، بهینه سازی، ساخت و آزمون یک چاقو جراحی اولتراسونیک به منظور کمک به توسعه فناوری و کاربرد این ابزارها مورد نظر بوده است. طراحی کلی سیستم و قطعات آن بر اساس تبیین ملاحظات طراحی مرتبط انجام پذیرفت. برای طراحی و بهینه سازی مبدل از روش تحلیل المان محدود در محیط نرم افزاری ANSYS استفاده شد. پس از ساخت نمونه، فرکانس طبیعی مبدل توسط دستگاه Network analyzer اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان می دهد که طراحی به روش المان محدود می تواند فرکانس طبیعی و مشخصات دیگر را با خطار ۱۱۰% پیش بینی کند. آزمایشات کاربردی اولیه نشادهنده کارایی سیستم در برش راحت مواد و بافتها است.