سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا وثوقی – دانشیار قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون ، دانشگاه صنعتی شریف، دانش
پژمان رستمی یگانه – کارشناس ارشد قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون ، دانشگاه صنعتی شریف،
علی سلک غفاری – دانشجوی دکتری قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ساختار مناسب و بهینه یک حسگر نیرویی ۶ درجه آزادی ارائه گردیده است. با بررسی ساختارهای متداول موجود برای حسگرهاینیرویی، نظیر مالتس کراس، شسپینمن ، اسپیلتزر ، مییر و آستک ، سازه مناسب حسگر نیرویی با توجه به ساختار و ظرفیت مورد استفاده ، انتخاب گردیده و ابعاد بهینه آن بر مبنای سه تابع هدف متشکلا از عدد شرطی، صلبیت و حساسیت جهتی نیروسنج با استفاده از الگوریتم بهینه سازی Welder – Mead Simple Search ارائه شده است.