سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
علی اکبر مقصودی – استادیاربخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

بتن خود تحکیم (Self Consolidating Concrete, SCC ) نوع جدیدی از بتن است که در اوایل سال ۱۹۸۷درکشور ژاپن ابداع شد و از آن به بعد تحقیقات در مورد این گونه بتن ها انجام گرفته است. لیکن تحقیقات در مورد بتن سبک خود تحکیم ( Self Consolidating Light Concrete, SCLC ) و همچنینSCLC دارای نانو ذرات بسیار اندک است.
بتن خود تحکیمسبک نیز همانند بتن خودتحکیم معمولی بسیار روان بوده و نیاز به هیچ لرزاننده ای ندارد و تحت اثر وزن خود متراکم می شود. بتن سبک خودتحکیم ترکیبی از مزیت های شناخته شده بتن سبک و بتن خود تحکیم معمولی را داراست. اخیرا نانو تکنولوژی بحث جدیدی است که مدتی است در صنعت بتن شروع شده است و آن استفاده از مصالح ریز در مقیاس نانو متر در بتن می باشد که پیش بینی می شود باعث کاهش خلل و فرج، چگالتر شدن بتن، افزایش دوام و در نتیجه تاثیر عمده در تکنولوژی بتن (مقاومت، شکل پذیری، رئولوژی بتن تازه، انقباض، انبساط، خوردگی میلگرد، دوام و…) خواهد داشت.
در این تحقیق ابتدا با سعی و خطا طرح اختلاط های مختلفی از بتن سبک خود تحکیم (وزن مخصوص ۳m/kg 1900-1800) با و بدون محلول نانو سیلیکا ساخته شد و سپس بر اساس نتایج آزمایشهای جریان اسلامپ، جعبه L، حلقهJ ، قیف V و مقاومت فشاری ۲۸ روزه، چهار طرح منتخب با و بدون محلول نانو سیلیکا برای انجام آزمایشهای تکمیلی انتخاب شد. برای طرحهای منتخب خصوصیات مکانیکی بتن سبک خود تحکیم از جمله مقاومت فشاری و خمشی، مدول الاستیسیته، دوام در مقابل حمله سولفاتها، انقباض وانبساط، که میزان آنها در طراحی سازه ها الزامی است، اندازه گیری و گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیکا باعث بهبود خصوصیات مکانیکی بتن خود تحکیم سبک می شود.