سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی صادق زاده – عضو هئیت علمی یزد – دانشگاه یزد – دانشکده فیزیک

چکیده:

منظور بازیاب گرمای موجود در گازهای داغ حاصل از احتراق در بخاری گازی، سیستم ساده ای طراحی و ساخته شده که با قرار دادن آن در مسیر دودکش دمای دود را ازoC 230 کمتر از ۶۰ درجه سانتی گراد کاهش می دهد. محاسبات حاصل از یک مدلشیمیایی – ترمودینامیکی نشان می دهد که راندمان مجموعه بخاری و بازیاب به بیش از ۸۷ % افزایش یافته است.