سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر علاالدین مطلبی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

یکی از تجهیزات مهم اندازه گیری در تونل باد، بالانس است. دراین مقاله ابتدا مشخصه های عملیاتی بالانس به عنوان ورودی طراحی مطرح می گردد. سپس ضمن اشاره به نکات مهم طراحی، با استفاده از یک مکانیزم سازه ای مناسب، نیروها وگشتاورهای آیرودینامیکی به شکل خمش خالص در بخش های مجزا تبدیل می شوند. تحلیل تنش بالانس، در یک نرم افزار المان محدود، انجام شده و نتایج آن ارائه گردیده است. در ادامه قیدهای مهم در ساخت بالانس مطرح می شود. برای استفاده از بالانس و ارتباط سیگنال های خروجی آن با نیرو و گشتاورهای بالانس کالیبره شده و رابطه کالیبراسیون ارائه و در نهایت میزان دقت بالانس ساخته شده ارائه گردیده است.