سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین توکلی – پژوهشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری های
مصطفی گوهرشادی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری های فضایی
سید محمد مهدی دهقان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری های فضایی
عادل عابدیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری های فضایی

چکیده:

در این مقاله روش طراحی، ساخت و آزمایش نازل همگرا-واگرای مافوق صوتی و متقارن محور برای تراستر گاز سرد برای کاربرد در سیستم کنترل وضعیت ماهواره ارائه شده است. طراحی نازل بر اساس روش مشخصه‌ها انجام شده که با روش دینامیک سیالات محاسباتی ترکیب شده است. طراحی نازل با توجه به کاربرد آزمایشگاهی آن، با هدف دستیابی به نیروی پیشرانش ۵ نیوتن در فشار ورودی حداکثر ۱۰ بار صورت گرفته است. پس از طراحی نازل و ساخت آن، مکانیزمی برای اندازه‌گیری نیروی پیشرانش طراحی و ساخته شده است. به کمک این سیستم و با استفاده از سیستم اخذ اطلاعات، نیروی پیشرانش وارد بر لودسل کالیبره شده توسط نازل، اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمایش‌های عملی حصول نیروی ۵ نیوتن در دامنه فشاری ۱۰ بار صورت گرفته است. پس از طراحی نازل و ساخت آن، مکانیزمی برای اندازه‌گیری نیروی پیشرانش صراحی و ساخته شده است. به کمک این سیستم و با استفاده از سیستم اخذ اطلاعات، نیروی پیشرانش وارد بر لودسل کالیبره شده توسط نازل، اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمایش‌های عملی حصول نیروی ۵ نیوتن در دامنه فشاری ۱۰ بار را نشان دادند. پس از تطبیق نتایج آزمایشگاهی و مقادیر طراحی، بهینه‌سازی نازل با هدف کاهش مصرف انجام شده و نتایج آن گزارش شده است.