سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید دولتی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحسین کارپرورفرد – استادیار بخش ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق اقدام به طراحی و ساخت یک واحد کارنده حفره ساز از نوع بیلچه ای با موزع بادی و پوشاننده دو بشقابی گردید این کارنده ابتدا حفره هایی با فاصله و عمق یکسان در زمین ایجاد نموده سپس درداخل هرحفره یک بذر قرار میدهد و روی آن را می پوشاند این نوع کارنده ها علاوه بر تامین عمق و فاصله دقیق بذرها موجب حذف هزینه تنک کردن و کاهش میزان بذرمورد نیاز می گردند و همچنین در اراضی سنگلاخ و شخم نخورده براحتی کار می کنند. دستگاهی پس از ساخت در آزمایشگاه و مزرعه ارزیابی گردید در ارزیابی آزمایشگاهی که از گریس بلت استفاده شد اثر سطوح مختلف سرعت پیشروی بر شاخص چندکاشتی شاخص کیفیت تغذیه شاخص نکاشت دقت و میزان قرار گیری بذرها در درون دایره های مشخص شده روی گریس بلت مورد بررسی قرارگرفت.