سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دامون سودبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف
محمد پرنیان پور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
رضا شیرازی – دانشجوی دکترا، دانشگاه پلی تکنیک مونترال، کانادا
جواد خمسه ای – کارشناس، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای تشخیص پارگی رباطهای ضربدری قدامی زانو روشهای مختلفی به کار می روند، دستگاه لقی سنج با الگوگیری از دستگاه مفصل سنج زانو KT با امکانات بیشتر طراحی و ساخته شد. برای اعتبار سنجی کار با دستگاه ، آزمونهای اولیه روی ۶۰ فردسالم و ۲۰ بیمار انجام شد و تحلیل آماری تابع ممیز روی داده ها صورت گرفت. از ۳۰ آزمون _ آزمون – مجدد انجام شده تکرار پذیری دستگاه برای اختلاف کمتر از ۱/۶ میلیمتر بالای ۹۰% بود. برای بررسی انجام شد. برای تعیین اثر محل اعمال نیرو، در ۳۰ آزمون، نیرو در دو محل اعمال شد و با استفاده از نمودارهای انباشتی، دستگیره نزدیک مفصل انتخاب گردید. با استفاده از مدل تحلیل ممیز حساسیت و ویژگی آزمون ۰/۸۵ و ۰/۹۵ را به ترتیب حاصل نمودند.