سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بتن خود متراکم (Self Compacting Concrete, SCC) با وزن مخصوص حدود ۲۴۰۰kg/m3 ، نوع جدیدی از بتن است که برای اولین بار در اوایل سال ۱۹۸۷ در کشور ژاپن ابداع شد و از آن به بعد تحقیقات فراوانی بر روی این گونه بتن ها انجام گرفته است. لیکن تحقیقات در مورد بتن سبک خود متراکم (Self Compacting Light Concrete, SCLC) با وزن مخصوص حدود ۱۹۰۰kg/m3 بسیار اندک است. بتن خود متراکم سبک نیز همانند بتن خود متراکم معمولی بسیار روان بوده و نیاز به هیچ گونه لرزاننده ای ندارد و تحت اثر وزن خود متراکم می شود. در کاربردهای سازه ای، وزن ساده به عنوان بخش زیادی از بار کل وارد بر سازه، بسیار مهم می باشد. کاهش وزن در بتن سبک، بارهای ثقلی و نیروهای ناشی از زلزله را کم کرده و منجر به کاهش ابعاد اعضا و نیروهای وارده به پی و … می شود بتن سبک خود متراکم ترکیبی از مزیت های شناخته شده بتن سبک و بتن خودمتراکم معمولی را داراست. در این تحقیق ابتدا با سعی و خطا طرح اختلاط های مختلفی از بتن سبک خود متراک با و بدون محلول نانو سیلیکا ساخته شد وسپس بر اساس نتایج آزمایش های جریان اسلامپ، جعبه L، و قیف V مقاومت فشاری ۲۸ روزه، چهار طرح برای انجام آزمایش های تکمیلی انتخاب شد. طرح های منتخب برای عیار سیمان ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و نسبت آب به سیمان ۰/۳۸ و ۰/۳۵ به ترتیب، می باشند. در ترکیب تمام طرح ها از میکروسیلیس استفاده شده است.