سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا آقالاری – کرج، پژوهشیار مجتمع دانشگاهی هوافضا
مهران مهدی آبادی – پژوهشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
سید محمد مهدی دهقان – هیات علمی (مربی) کرج، مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده:

عملگر چرخ عکس العملی عمدتاً برای کنترل وضعیت ماهواره به کار می رود. این عملگرها قادرند تا گشتاور و مومنتوم زاویه ای لازم برای انجام مانور و پایدارسازی ماهواره را فراهم کنند. در این کار، یک چرخ عکس العملی با قابلیت ایجاد گشتاور ۵۰ mNm و مومنتوم زاویه ای ۰٫۵Nms و با در نظر گرفتن ملاحظات مکانیکی و الکترونیکی برای کنترل وضعیت یک میکروماهواره طراحی شده است. برای این منظور بخش مکانیکی چرخ عکس العملی شامل چرخ طیار و محفظه بر اساس بارهای طولی و عرضی اعمالی (محفظه) و نیز تنشهای حاصل از چرخش (چرخ طیار) طراحی می شود. همچنین با انتخاب موتور الکتریکی مناسب برای کاربرد فضایی و استفاده از یک درایور و کنترلر متناسب، کنترل سرعت و گشتاور عملگر چرخ عکس العملی انجام شده است. با استفاده از تنظیم پارامترهای کنترلر، ردیابی پروفایل های سرعت و گشتاور ورودی مرجع با موفقیت صورت گرفته است. برای تحلیل طراحی انجام شده، گشتاور خروجی با استفاده از یک سنسور گشتاورسنج اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها تحلیل شده است.