سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز محمدی – دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران ، گروه انرژی های نو پژوهشگاه نیرو
ناصر مهردادی – دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا
مهرداد عدل – گروه انرژی های نو پژوهشگاه نیرو

چکیده:

هضم بیهوازی، تجزیه میکروبی مواد آلی در غیاب اکسیژن می باشد که نتیجه این فر آیند، تولید متان و مواد تثبیت شده را در پی دارد . هضم بیهوازی دارای سه مرحله ش امل پیش تصفیه، هضم و پس تصفیه می باشد . باکتری های تخمیر کننده، تولید کننده ) H2 کاهنده پروتون ) و متان زا سه گروه عمده میکروارگانیسم های متابولیک تخمیرمتان هستند . هضم بیهوازی در مقایسه با کمپوست هوازی یک تولید کننده انرژی خالص است . در هضم بیهوازی در هر تن زبالة تر ١٠٠٠ ـ ٥٠٠ کیلووات ساعت انرژی تولید می شود، در حالیکه در کمپوست هوازی ٧٥٠ ـ ٥٠٠ کیلووات ساعت انرژی برای تصفیه هر تن زباله تر مصرف می شود . در هضم بیهوازی مواد زائد جامد فساد پذیر، بهره دهی متان بین ٠/٥ ـ ٠/٢ مترمکعب بر هر کیلوگرم جامدات فرار افزوده شده می باشد . در این مطالعه از یک راکتور با حجم ٢٢ لیتر برای هضم مواد زائد جامد فساد پذیر شهری با درصد بالای TS و زمان ماند ١٥ ـ ١٠ روز استفاده شده است که به وسیله یک کویل که آب گرم در آن جریان داشت، گرم می شد . به طوری که دمای درون هاضم در محدوده ٣٧ ـ ٣٣ درجه سانتیگراد نگهداری می شد . در نتیجه این مطالعه، تولید گاز بین ٣٦٠٠ تا ٧٥٠٠ ل یتر بر هر مترمکعب راکتور در روز و کاهش مواد آلی بیش از٥٠ درصد بدست آمد .