سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت
محمدامین سرشار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
سیدرضا نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به طراحی، ساخت و کالیبراسیون یک دستگاه تفکیک مکانیکی نیرو جهت اندازه گیری نیروی تنش برشی سیال و درگ و لیفت اجسام با ساختاری نوین می پردازد. پس از طراحی تحلیلی، با استفاده از نرم افزار Ansys بر روی آن آنالیز عددی تنش و کرنش، مودال و جابجائی صورت گرفته است. برای دقت در ساخت، از یک فیکسچر طبقاتی استفاده شده است. پس از ساخته شدن نمونه اولیه، روی آن یک تست ارتعاشی جهت دست آوردن فرکانس های طبیعی و سایر پارامتر های مربوطه انجام گرفته و در نهایت پس از نصب کرنش سنج و مدارات الکتریکی، کالیبره شده است. نتایج موید این مطلب هستند که ابزار ساخته شده توانایی کارکرد در زمینه اندازه گیری نیرو علی الخصوص نیروهای لیفت و درگ را با تفکیک مکانیکی، دارا می باشد.