سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسترن هندیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد خلج امیرحسینی – دانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران
امیررضا دستخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله یک روش طراحی جدید برای فیلترهای میکرواستریپ دارای عرض متغیر پیوسته، معرفی می شود. این شیوه طراحی بر پایه روش انعکاسهای جزئی می باشد. در این روش با داشتن مشخصه فرکانسی فیلتر، ضریب انعکاس ورودی و سپس عرض خط میکرواستریپ درهر نقطه از آن بدست می آید. به منظور تحقیق درستی این روش یک فیلتر میکرواستریپ میان نگذر باند وسیع با
این روش ، طراحی، شبیه سازی و ساخته شد.