سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن داوری نژاد – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکرمی زاده – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گلخانه که یک سیستم غیر خطی زنده با رفتار پیچیده و عدم قطعیت زیاد است، از زیر سیستمهای بسیاری مانند سیستم تأمین حرارتی، سیستم تأمین رطوبتی هوا و خاک و سیستم تأمین نور تشکیل می شود. گرچه کنترل یک یک این زیر اجزاء با توجه به عدم قطعیت محیطی می تواند به نحو مؤثری بوسیله کنترل فازی مطرح شود، بیشترین میزان بهینه سازی مصرف انرژی وبهبود کیفیت رشد گیاه را به وسیله کنترل نظارتی (به عبارتی دیگر تعیین مقادیر ایده آل پارامترها) این زیر سیستمها می توان بدست آورد. در این پروژه، با استخراج دانش کشاورزی مورد نیاز و استخراج قوانین رشد بهینه گیاه (توت فرنگی)، اقدام به پیاده سازی این قواعد به کمک ابزارهای فازی بر روی یک محیط گلخانه ای نمونه شده است