سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نگار صلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکد
شاهرخ شاه حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
نورا… کثیری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ادغام حرارتی برج های تقطیر با تأکید بر تقطیر چند تأثیره، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. حداقل هزینه کلی سالیانه شش ساختار مختلف سیستم تقطیر چند تاثیره ادغام شده حرارتی برای جداسازی مخلوط سه تایی و سه ساختار غیر ادغامی بدست آمده است. مدلسازی ریاضی با خلوص کامل محصول با استفاده از شبیه سازی اختصاصی فرآیند صورت گرفته است. مقایسه ساختارهای مختلف از طریق حداقل هزینه کلی سالیانه به عنوان تابع هدف اقتصادی صورت گرفته، سپس سیستم با توجه به تغییر و تأثیر متغیر های بهینه شونده فشار، نسبت برگشت، تعداد سینی ها، محل ورود خوراک، در محیط پیشرفته C# با اتصال به شبیه ساز تجاری، شبیه سازی و بهینه سازی شده است. نتیجه این مطالعه آن است که اینگونه ساختارها، علاوه بر صرفه جویی انرژی، باعث کاهش تاثیرات محیطی فرآیند، کاهش هزینه های سرویس های جانبی واحد شده و در نتیجه کاهش قابل توجهی در هزینه های کلی نسبت به ساختارهای تقطیر متداول داشته است.