سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) تهر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) تهر

چکیده:

در این مقاله، پس از معرفی توربین های بادی سرعت متغیر، ایده پیشرفته ای برای مزارع بادی پیشنهاد شده و مفصلاً مورد مطالعه قرار گرفته است . بعلاوه، استفاده از سلف ابررسانا در
ترکیب مبدل بوست در توپولوژی ارائه شده، پیشنهاد و امکان سنجی شده است . در ترکیب پیشنهادی، امکان انتقال توان dcاز محل تولید تا محل مناسب برای اتصال به شبکه قوی ac و تجمیع ژنراتورهای مزرعه بادی، بدون هزینه و یا تجهیزاضافی وجود دارد . الگوریتم موثری برای کنترل توان در جهت استحصال حداکثر توان اکتیو و حفظ ضریب قدرت و یا توان راکتیو در مقدار مورد نظر ارائه شده است . مدلسازی دقیق دینامیکی و شبیه سازی ها با استفاده از MATLAB/Simulink انجام شده است