سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف عباسپور گیلانده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
سینا حقیقت شیشوان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه
ولی رسولی شربیانی – مربی، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، ا
ضرغام فاضل نیاری – مربی پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مغان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منا

چکیده:

دینامومتر اتصال سه نقطه به عنوان یک ابزار مهم و تحقیقاتی بوده است ولی متاسفاته در اکثر مراکز تحقیقاتی کشورمان که محققین به عنوان پیشگامان توسعه فنون مهندسی و علوم کاربردی فعالیت دارند چنین ابزاری را در اختیار ندارند در مقاله حاضر طراحی، ساخت و کالیبراسیون یک دینامتر اتصال سه نقطه با قابلیت اتصال سریع به تراکتورها و ادوات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است دینامومتر اتصال سه نقطه به گونه ای طراحی گردید که دارای قابلیت تنظیم ارتفاع فیل گوش و تنظیم فاصله بین نقاط اتصال پایینی باشد و به راحتی بین تراکتوورهای گروه های (I) و (II) و ادوات کشاورزی سوار گردد، تا بتوان آن را برای اندازه گیری نیروهای افقی و قائم موجود در نقاط اتصال سیستم اتصال سه نقطه تراکتورها و ماشین های کشاورزی گروه های (I) و (II) به کار برد، واحد حس کننده نیرو شامل سه عدد مبدل رینگی نیرو با ساختار هشت وجهی می باشد که به عنوان عنصر ارتجاعی بین قاب U شکل وارونه و سیستم کوپل اتصال سریع دینامومتر قرار گرفته اند. کرنش سنجهای مقاومت الکتریکی در نقاط گرهی کرنش برروی مبدل رینگی نیرو نصب شده اند تا بتوانند به طور مستقل کرنشهای مماسی روی سطح مبدل را که در اثر اعمال نیروهای افقی و عمودی به مرکز رینگ مبدل ایجاد می شود اندازه گیری کنند. قابل دینامومتر نیز به ترتیب براساس نیروهای حداکثر افقی، و عمودی و جانبی محاسبه شده ۵۰KN و ۳۰KN و ۲۰KN طراحی شده است سیستم جمع آوری داده از یک دیتالاگر قابل برنامه نویسی مدل DT800 و یک کامپیوتر قابل حمل تشکیل شده است. تستهای مزرعه ای انجام گرفته برروی دینامومتر و سیستم جمع آوری داده نشان داد که دینامومتر و سیستم جمع آوری داده دارای قابلیت کارکرد موثر در مزرعه می باشند.