سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد نیاکوثری – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
پروین رنجبری – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
شهرام جوادیان – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
شعله فرشادفر – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس

چکیده:

فرآیند خشک کردن با خشککن پاششی از معمولترین روشهای تولید انواع پودر مواد دارویی، شیمیایی و غذایی میباشد . خشک کردن موادی از قبیل آب میوه، در مقیاس صنعتی، همواره مشکل ساز بوده است . حساسیت این مواد به حرارت و طبیعت ترموپلاستیک آنها توأم با خاصیت جاذبه الرطوبه بسیار زیاد ( مرتبط با دمای شیشهای شدن ، ) Tg, مشکلاتی را از قبیل انتقال پودر، افزایش رسوب در دیواره و ذخیره سازی را بهمراه داشته است . لذا ضروری است جهت تولید پودر مناسب این گونه مواد خشککن هایی با ویژگی خاص طراحی و ساخته شود و تاثیرات افزودنی های مختلف مورد بررسی قرار گیرد . بدنبال مطالعات گسترده یک واحد پایلوت به ظرفیت اسمی ۲۰ کیلوگرم در ساعت در این مرکز طراحی، ساخته و راهاندازی شد . سیستم پاشش در این خشک کن از نوع نازل های پرفشار می باشد که در همین مجموعه طراحی و ساخته شده است . برخی تست های اولیه برای تولید پودر آب میوه نیز بانجام رسیده و پایلوت در حال حاضر مراحل بهینه سازی جهت ارائه پروپوزال صنعتی را طی میکند .