سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
بهزاد احمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

این مقاله به بررسی و طراحی آرایه آنتن بر اساس یک الگوریتم جدید که از ترکیب روش کمترین مربعات در حل مسایل و تئوری فیلترهای دیجیتال حاصل شده است. می پردازد. با استفاده از الگوریتم فوق می توان به قابلیت طراحیانواع پرتوها مانند سرآتش، پهلو گسترده و پرتوهای چند گانه با استفاده از اوزان حقیقی برای تحریک عناصر آرایه دست یافت. همچنین می توان با استفاده از توزیع فاز مناسب بر رویاین تحریک های حقیقی قابلیت اسکن فضا را نیز بدست آورد. این الگوریتم به طراحی آرایه خطی بر اساس تئوری فیلتر دیجیتال یک بعدی می پردازد. اما می توان با بسط طراحی آرایه خطی به طراحی صفحه ای نیز نایل شد.