سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک مرادیان – گروه رنگ، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد عامری –

چکیده:

در پژوهش حاضر، استفاده از طراحی آزمایش روش مکعبی مخصوص به عنوان وسیله بهبود بخشی عملکرد کلی روکش های پایه آبی ترافیکی، مورد بررسی قرار گرفته است. معادله های چند جمله ای برای هشت پاسخ مختلف (خواص روکش) پس از انجام تحلیل آماری با استفاده از آزمون های E,%E و گاما تعیین شدند. با انطباق نمودارهای سه متغیره هر یک از خواص، می توان بهترین ترکیب قیمت / کیفیت را تعیین نمود. همچنین می توان نتیجه گرفت که روش مکعبی محخصوص به طور بالقوه قادر است خواص تعیین کننده کیفیت روکش های پایه آبی را به خوبی پیشگویی نماید.