سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش نوروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
اکرم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
کمال عقیق – رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مغز انسان پیچیده ترین چیزی است که در دنیای شناخته شده وجود دارد انواع مختلفی از حافظه در بخشهای متفاوتی از مغز بسته به نوع یادگیری موضوع جای گرفته است تفکر گفتاری، خطی و ترتیبی است این تفکر برای حل بعضی از انواع مسائل خاص مناسب نیست هرچند در فرهنگ غرب مورد تاکید قرار گرفته است تفکر ریاضی در حل مسائل کمی مورد استفاده قرار می گیرد تجسم به حفظ کردن و نیز به خلق ایده ها کمک می کند تجسم برای خلاقیت ضروری است همچنین طراحی به توسعه ایده های عینی که ارزش تبادل از طریق نقشه ها را دارند کمک می کند این مهارت را می توان فراگرفت طراحی آموزش الکترونیکی خود نقش بسیارمهمی در این فرایند ایفا می نماید که شامل ۴ مرحله می شود ۱- یادگیری نحوه دیدن، ۲- یادگیری نحوه استفاده از ابزارها، ۳- یادگیری تکنیکهای خاص برای نمایش، ۴- تمرین برای بهبود هماهنگی چشم و دست می توان از طراحی برای بارش مغزی و همچنین روشن ساختن ایده ها استفاده نمود همچنین روش مناسبی است برای تجسم فرایندها و روابط روند نمادها و نمودارها، نقشه های ذهنی مروج بارش مغزی غیرترتیبی و نمایش ایده ها جهت بررسی ارتباط آنها با شهود و خلاقیت بیشتر است طراحی آموزش الکترونیکی یک ابزار ضروری جهت تفکر برای همه می باشد تا بوسیله آن بتوان ایده ها را با دایره ها و خطوط به هم ارتباط داد تا یک شبکه منطقی ایجاد شود.