سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
حیدر داودی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک آنتن مجتمع با دو تغذیه برای نصب در خودرو برای خدمات PCS , RKES , GPSوباند آماتور ۲۳cm پیشنهاد می شود. عنصر آنتن GPS (1.023MHZ ± ۱۵۷۵٫۴۲) یک آنتن مایکرواستریپ مربعی با گوشه بریده می باشد که موجب حصول پرتو تشعشعی پهلوتاب با پلاریزاسیون دایروی می شود. آنتن RKESTPCS/23cmAB (447.7375/1850-1950/1240-1300 MHz) شامل دو مونوریل به شکل U نامتقارن با تغذیه خط انتقال موجبر هم صفحه موازی (CPW) می باشد. آنتن پیشنهادی پهنای باند و بهره مورد نیاز برای خدمات PCS , RKES , GPS و باند آماتور ۲۳cm را برآورده می سازد. مشحصه های تشعشعی مناسبی برای این آنتن از طریق طراحی به کمک نرم افزارهای موجود و تایید توسط ساخت و اندازه گیری به دست امده است.