سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بابائیان امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا چناقلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده: