سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
علی اصغر صادقی مکی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق ، طراحی اجکتور تزریق اسید سولفوریک رقیق در آب، جهت مصارف تصفیه آب، در حالتی که هم که سیال اولیه وهم سیال ثانویه، مایع هستند، از روابط مکانیک سیالات، استانداردها، روابط و نمودارهای تجربی، ارائه شده است. اجکتور دارای فشار جریان اولیه P1=5.5 barg و نرخ حجمی سیال اولیه (آب) ۸/۹m3/hr برای تزریق اسید به آب، می باشد. سپس با حل معادلات دو بعدی بقاء و با در نظر گرفتن مدل آشفتگی k-اپسیلون و با استفاده از شبکه بندی با سازمان و منطبق بر بدنه ، تحلیل عددی جریان انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از عددی جریان، با نتایج بدست آمده از روابط مکانیک سیالات و نمودارهای تجربی، سازگاری خوبی را نشان می دهد.